За контакти

 

адрес: ул. Околовръстен път № 143, София 1407, п.к. 99

 

тел.: (02)400 80 10

 

факс: (02)860 12 85

 

Резервни части: (02)400 80 21, (02) 400 80 22,

 

(02) 400 80 40

 

email : rapid.office@rapidkb.com

 

Професионализъм с традиции