Прикачна комбинация от култиватори дискова брана AMAZONE Ceus-2TX - РАПИД КБ ЕООД

Прикачна комбинация от култиватори дискова брана AMAZONE Ceus-2TX

С Ceus 4000-2TX, 5000-2TX, 6000-2TX и 7000-2TX AMAZONE представя една нова и гъвкава концепция на машината. Ceus комбинира компактната дискова брана за плитка почвообработка с поле на работни органи за дълбоко разрохкване на почвата. С тази комбинация Ceus-2TX се превръща в перфектната машина за стопанства, които обработват голямо количество органична маса като зърнена царевица и междинни култури или искат с една и съща машина да извършват плитка или дълбока обработка. С работна скорост от 8 до 15 км/ч могат да бъдат реализирани големи площи.

Няколко работни операции с едно минаване

С новата прикачна комбинация от култиватор и дискова брана могат да се комбинират няколко работни операции с едно минаване. Така предхождащото поле на дисковете с 510-милиметровите назъбени дискове позволява плитко обработване с работна дълбочина от 5 до 14 см. За последващото разрохкване на почвата на работна дълбочина до 30 см отговаря полето на работните органи с C-Mix Super работните органи. Едновременно с това образуващият се при обработката натиск от полето на работните органи спомага за увеличаването на ефекта от рязането на предхождащото поле на дисковете.

Ceus-2TX – Гъвкав до най-малкия детайл

Ceus-2TX може да бъде използван при много влажни условия и без валяци. Тогава воденето в задната част се извършва не посредством валяка, а посредством ходовата част. С помощта на последващите органи зад колелата на ходовата част всяка образувала се следа от колелото се разрохква незабавно.
Комфортни завъртащи се дистанционни елементи на буталото на хидравличния цилиндър на ходовия механизъм задържат ходовия механизъм, подобна на този на Cenius-2TX, в работната дълбочина.

За да се движи машината спокойно и при по-големи работни широчини и да работи с непроменлива дълбочина, са интегрирани допълнителни опорни колела под налягане при работа с работна широчина над 6 м. Тук също зад всяко колело има монтирани органи, за да може и техните следи да се разрохкват.

Модул за изравняване

След полето на дисковете и полето на работните органи следва модула за изравняване, който може да бъде оборудван по избор с гладки или назъбени дискове. И тук защитата срещу претоварване се осигурява от гумени амортизатори. За оптималното свързване всички елементи по ръба могат
да се регулират поотделно на височина и наклон. Комфортно регулиране на работната дълбочина
Както предхождащата компактна дискова брана, така и полето на работните органи и модула за изравняване, могат да бъдат оборудвани с хидравлично регулиране на дълбочината. Хидравличното регулиране на полето на работните органи е възможно и при работа без валяци.

Голяма маневреност и бърз транспорт

Разположената от вътрешната страна ТХ-ходова част на Ceus-2TX осигурява голяма маневреност в зоната на обръщане и комфортно движение по пътя. За повече сигурност при движение по пътя широките 6 и 7 м машини могат да бъдат оборудвани допълнително с диаметър 700. В зависимост от ограниченията за дължина и за Ceus-2TX е възможно осигуряването на разрешение за транспортиране с 40 км/ч за по-бързото движение по пътя.

Различни работните органи за по дълбоко разрохкване на почвата

Последващото поле на работните органи позволява разрохкване на дълбоките почвени слоеве до 30 см. Може да се извършва обаче и плитка обработка на почвата, така че върха на ботуша да се движи при влажни и тежки условия непосредствено под работната дълбочина на дисковата брана. По този начин се разрохква хоризонта респ. се създава по-неравна структура в почвата, което намалява значително опасността от затлачването на тези почви.

За да оборудвате полето на работните органи имате избор от цялата C-Mix система ботуши на AMAZONE. С разстояние между работните органи от около 40 см Ceus работи много плавно при дълбоко разрохкване на почвата, като едновременно с това осигурява доброто преминаване на органичните остатъци. Като защита срещу претоварване е монтиран C-Mix Super работен орган с освобождаваща сила от 600 кг. Ако трябва да се извърши само плитка обработка на стърнища,
полето на работните органи може са повдигне и да се работи само с предхождащото поле на дисковете.

БЮЛЕТИН

Абонирайте се за нашия бюлетин

Scroll to Top