Сребърен медал на Агритехника за AMAZONE: система за подаване DirectInject - РАПИД КБ ЕООД

Сребърен медал на Агритехника за AMAZONE: система за подаване DirectInject

Комисията по иновации на DLG (Германско селскостопанско дружество) оповести победителите на Наградите за иновации на Агритехника 2022. AMAZONE спечели сребърен медал за новата система DirectInject. DirectInject позволява бързо, гъвкаво и базирано на нуждите измервано добавяне на пестициди по време на прилагането. А ние от РАПИД КБ като единствения официален представител за България на AMAZONE ще ви държим винаги в течение на последните тенденции в немския концерн.

Изискванията към фермерите по отношение на защитата на растенията вървят съвместно с непрекъснато усъвършенстващата се технология. Гъвкавостта при избора на агенти за растителна защита на полето става все по-важна.

От перспектива на растениевъдството, приложението, базирано на нуждите на специфични продукти и активни съставки само в дадени секции, или в отделни полета, е често използвана тактика. Също има ограничения във връзка с екологично-чувствителни полета и водни резервоари, които фермерът трябва да отчита при избора на агенти за растителна защита. Изискванията във връзка с гъвкавостта при растителната защита ярко контрастират със структурното развитие към по-големи пръскачки за повишени темпове на работа и по-икономично използване.

Активиране на DirectInject от терминал AmaTron 4

Обзор на системата

Системата DirectInject позволява на AMAZONE да предложи система за директно впръскване на агенти за растителна защита, която за пръв път решава противоречащите си цели, упоменати тук по-горе. Впръскването на агенти за растителна защита може да се стартира или преустановява по време на прилагането, както е необходимо. Специалната функция на DirectInject, в сравнение с конвенционалните системи, касае бързото време за реакция на процеса за впръскване и пълната му интеграция в кръга за разпръскване на течности и оперирането на пръскачката.

DirectInject позволява индивидуална реакция във връзка с нуждите на посевите на полето при намалена употреба на агенти за растителна защита наред с броя на допълнителни преминавания на пръскачката. Това пести време, пари и предпазва околната среда.

DirectInject се състои от допълнителен резервоар от 50 л със собствена система за измерване, интегрирани в отделението за съхранение на UX 01 Super, разположено от дясната страна на машината. Това означава, че резервоарът е също лесно достъпен от нивото на земята и може да се зарежда безопасно. Интеграцията на упоменатите компоненти в отделението за съхранение също предоставя оптимална защита на цялото оборудване.

Основното предимство на технологията е, че DirectInject може да работи с неразредени агенти за растителна защита. Механична бъркалка гарантира хомогенност дори на агентите за растителна защита, които имат склонност към сепариране.

Разположение на DirectInject с 50 л резервоар и блок с помпа в отделението за съхранение на UX 01 Super

Приложение на полето

Ако операторът на пръскачката установи, например, акумулация на нежелани плевели, които трябва да се контролират в специфична частична зона, той може да активира системата DirectInject от кабината чрез натискането на един бутон. Допълнителният продукт от резервоара на DirectInject тогава се добавя към разпръсквания агент от резервоара за агента. Оптимизирането време за реакция, в сравнение с конвенционалните системи, се постига от система с двойна линия. Предварително смесеният агент, разположен в резервоара, и агентът за растителна защита от резервоара DirectInject преминават по различни подаващи тръби по стрелата. При активиране на системата за директно подаване сместа се подава през корпуса на дюзите и самите дюзи през няколко точки за впръскване, разположени в стрелата. Кратките маршрути за разпръсквания агент право до стрелата предоставят кратко време за реакция на полето. Системата за рециркулация под високо налягане DUS pro позволява циркулиране на разпръсквания агент в разпръскващата линия при предварително зададени налягания за разпръскване по всяко време, дори при затворени дюзи. Циркулацията спира при активиране на системата за директно подаване, което означава, че разпръскваният агент от резервоара за агента не се смесва с продукта, постъпващ от резервоара DirectInject.

Остатъчни обеми от разпръскван агент и почистване

Тъй като DirectInject може да работи с неразредени агенти за растителна защита неизползваните количества могат да се върнат обратно в оригиналните контейнери за продуктите след прилагането. В резултат на това реално необходимото количество агент за растителна защита не трябва да бъде известно преди прилагането, нито пък трябва впоследствие да се справяте със смесени остатъчни количества.

Цялата система може да се почиства автоматично и дистанционно от кабината на трактора след приключване с приложението. За целта всички елементи са интегрирани в Comfort-Pack на пръскачката. Това предоставя на ползвателя спокойствие и пести време.

Фермерите, използващи DirectInject докладват, че вече могат да реагират много по-гъвкаво спрямо отделните полета и частични зони, във връзка с прилаганата растителна защита. Преди това, при наличие на диференциране, непосредственото приложение бе невъзможно, а в момента може да се реагира спрямо ситуацията на полето само при едно единствено преминаване. Това пести време, намалява количеството използвани агенти за растителна защита и допринася за оптимално качество на реколтата.

Системата за директно подаване DirectInject може да се използва с UX 01 едноосни пръскачки за агенти за растителна защита със стандартна ISOBUS комуникация и AmaSwitch или AmaSelect управление на единични дюзи с DUS pro система за рециркулация под високо налягане.

Предимства на системата при пръв поглед:

  • Гъвкаво, бързо и базирано на нуждите използване на агенти за растителна защита
  • Пестене на:
    • Работно време и разходи за труд
    • Разходи за механизация
    • Агенти за растителна защита
  • Оптимално качество на реколтата
  • Щадене на околната среда
Резервоар на DirectInject с интегрирана цедка за лесно и безопасно пълнене
Точно въвеждане на добавеното количество
Механична бъркалка и почистваща дюза в резервоара DirectInject
Стрелата притежава две отделни подаващи линии, жълта и зелена, които се превключват дистанционно  

БЮЛЕТИН

Абонирайте се за нашия бюлетин

Scroll to Top