DataConnect - платформа за обмен на данни между CLAAS, 365FarmNet и John Deere - РАПИД КБ ЕООД

DataConnect – платформа за обмен на данни между CLAAS, 365FarmNet и John Deere

Изображение 1: Концепция на DataConnect

 Вече е възможно да се обменят машинни данни между CLAAS, 365FarmNet и John Deere. В най-скоро време към DataConnect ще се присъединят още партньори.

DataConnect дава възможност за обмен на важни данни от машините между различните платформи, така че потребителят вижда цялата информация от смесения машинен парк на една единствена, избрана от него, платформа.  До сега за да се покаже тази информация бяха необходими големи усилия, т. к. за тази цел трябваше да се отворят различни, специфични за различните потребители, платформи респ. уебпортали. 

Благодарение на своята структура, директното решение от облак към облак дава възможност за безжичен автоматизиран обмен на данни без разходи за потребителя. Обменът на данни в реално време предлага поглед на живо върху машините от цялото стопанство на земеделския стопанин. Освен това, DataConnect не изисква допълнителни хардуерни или софтуерни компоненти,  като същевременно гарантира сигурно боравене с данните.

Чрез новата платформа клиентите имат поглед върху пет различни параметъра на машините от своето стопанство:

  • Актуална позиция на машината
  • История на местоположенията на машината
  • Ниво на горивото в резервоара
  • Работен статус на машината
  • Скорост на машината

Клиентът може сам да избере на дигиталната платформа на кой производител предпочита да бъдат показвани  всички данни. Щом бъде установена връзката, на екрана автоматично се показват и машините на другите производители. Те се изобразяват или със символи в цветовата комбинация на съответната марка, или се показват в информационния панел на иконата. На по-късен етап към платформата се очаква да се присъединят още партньори и да бъдат добавени допълнителни функции.

Изображение 2: Машини CLAAS, изобразени в операционния център на John Deere

Изображение 3: Трактор John Deere, представен в CLAAS TELEMATICS

Изображение 4: Машини с изведени данни в 365FarmNet

БЮЛЕТИН

Абонирайте се за нашия бюлетин

Scroll to Top