Нова интелигентна тегловна система ProfisPro - РАПИД КБ ЕООД

Нова интелигентна тегловна система ProfisPro

Постоянно нарастващото търсене на по-голяма прецизност принуди AMAZONE още от 2001 година да конструира прикачна тороразпръсквачка с интегрирана тегловна техника. С въвеждането на тегловната техника Profis прецизно се разпознават отклонения на зададеното количество от реално разпръснатото количество. Тегловните клетки на днешните конструктивни серии измерват 200 пъти в секунда промените в теглото и адаптират автоматично положенията на шибърите на всеки 25 кг. Най-голямото предимство на тегловната техника е, че измерването става въз основа на реални стойности и така разпръскваното количество може да бъде оптимизирано във всеки момент – също и при разпръскване по краищата на полето, гранично разпръскване, разпръскване покрай водни площи и клиновидно разпръскване.

Ново, обмислено в детайли калибриране на количествата: ProfisPro

Регулирането на разпръскваното количество посредством тегловната техника Profis е много точно. Отклоненията през цялото време на разпръскване са около 1%. Сега с новата интелигентна система ProfisPro се предлагат навесните торачки ZA-TS, както и прикачните торачки ZG-TS 01, за постоянно регулиране на измерванията, т.е. и в рамките на интервала на регулиране от 25 кг на тегловната техника. ProfisPro включва в себе си взаимодействието на тегловната техника Profis с новото измерване на въртящия момент FlowControl, при което FlowControl разполага с по един сензор на всеки разпръскващ диск, който регистрира въртящите моменти на отделния диск. На базата на множество опити с разпръскване бяха установени взаимозависимостите между разпръскваните количества и произвеждания въртящ момент върху всеки разпръскващ диск при различни работни ширини и всички видове торове. По-просто казано: малките разпръсквани количества генерират по-малък въртящ момент върху диска, отколкото по-големите. FlowControl надеждно регистрира въртящите моменти на задвижванията на разпръскващите дискове, независимо от страните и при отклонение от зададеното количество може моментално да адаптира позициите на шибърите за регулиране на количеството.

Прецизно разпръсквано количество от първата секунда с интелигентната  тегловна система ProfisPro за прикачна разпръсквачка ZA-TS.

Благодарение на съчетанието на тегловната техника с контрола на пропускането (FlowControl), тороразпръсквачката измерва чрез въртящите моменти своето теоретично разпръсквано количество през целия процес на разпръскването. При това тегловната техника Profis измерва на всеки 25 кг действително разпръскваното количество. Така FlowControl се прекалибрира периодично. Това става без спиране. Така чрез интелигентната тегловна система ProfisPro разпръскваното количество се оптимизира от първата секунда на разпръскването. Освен това водачът във всеки един момент има поглед върху действително оставащото количество в бункера, както и евентуално индикация на остатъчните широчини. Корекцията на регулирането на количествата при тегловна техника Profis и сензорите на FlowControl е отличителна черта на фирма AMAZONE.

FlowCheck за контрол на изходящите отвори

Като икономична алтернатива на FlowControl AMAZONE предлага устройството за контрол FlowCheck за серията ZA-TS Hydro. Докато FlowControl може да контролира и коригира разпръскваното количество независимо от страната, то FlowCheck разпознава само задръстванията и празния ход на двата изходящи отвора. Ако има запушване, двете системи го отстраняват чрез бързо отваряне и затваряне на шибъра за количество, като едновременно се реверсира разбъркващият механизъм. За фермера това означава абсолютна експлоатационна сигурност.

ZG-TS 01 с тегловна система ProfisPro обединява максимална производителност с непрекъснато прецизно регулиране на разпръскваното количество.

Сензорът за наклон осигурява оптимално разпръсквано количество също и при работа по склонове.

Прецизност и при работа на склон

Всички измерващи теглото торачки на AMAZONE могат да бъдат оборудвани опционално със сензор за наклон. С този сензор измерващата техника може да изчисли въздействието на наклона върху измерването на теглото, така че и при разпръскване странично към склона, напр. при изкачване нагоре или спускане надолу по склона, разпръскваното количество да е правилно.

Подробна информация може да намерите тук.

БЮЛЕТИН

Абонирайте се за нашия бюлетин

Scroll to Top