Екипът за развойна дейност на CLAAS постави фокус върху българските стопанства - РАПИД КБ ЕООД

Екипът за развойна дейност на CLAAS постави фокус върху българските стопанства

При съвместна инициатива на РАПИД КБ и CRC (CLAAS REGIONAL CENTER), бяха организирани посещения на български земеделски стопанства, в които експертен екип от CLAAS извърши оптимизация на настройките на зърнокомбайни LEXION 8000 за постигане на максимална производителност и минимални загуби по време на жътва, както и обучение на операторите на машините.

CLAAS, като световен лидер в производството на земеделска техника, ежегодно инвестира в развойна дейност, част от която включва такива посещения на регионални стопанства, за да се запознаят от близо с очакванията на фермерите за високотехнологични и високопроизводителни машини, подходящи за съответния регион и съобразени с местните особености за отглеждане на земеделски култури. От друга страна това позволява на земеделските производители да се възползват от последно поколение иновации, които улеснят работата им и повишат ефективността на агро операциите.

По време на тази инициатива бяха посетени 5 български стопанства, отглеждащи пшеница и рапица. Във всяко от тях се извърши прецизна настройка на машините. Показаха се безспорните предимства от използването на системата CEMOS AUTOMATIC и по-специално CRUISE PILOT. Извършено бе обучение на операторите как сами да задават оптимални настройки на машината по време на работа в полето, които водят до максимална производителност и минимални загуби на зърно. Беше постигнат среден ръст от 25% по-висока производителност, по-висока чистота на зърното и възможност за жътва при скорости над 6км/ч,

Всички посетени клиенти на РАПИД КБ споделиха, че са изключително доволни от след продажбените услуги, които получават, както и изявиха желания за участие в бъдещи такива инициативи.

Най-добрата оценка за ефективността на подобни посещения е високата клиентска удовлетвореност, както и постигнатите резултати. Споделяме данни преди и след от всяко стопанство.

Оптимизации на настройки на комбайн CLAAS LEXION 8900, оборудван с хедер за бяла жътва VARIO 1230 при клиент на РАПИД КБ в регион Пловдив. При жътва на пшеница бе повишена производителността от 35 т/час до 45 т/час, постигнати бяха едва 0,4% загуби, намалени загуби на ситото, както и бе отделено значително време за обучение на оператора, за да може да разбере кога сам да промени настройките на CEMOS.

Оптимизации на настройки на два комбайна CLAAS LEXION 8700, оборудвани с хедери за слети култури VARIO 930 при клиент на РАПИД КБ в регион Стара Загора. При жътва на ечемик бе повишена производителността до 40 т/час, постигнати бяха едва 0,5% загуби, работна скорост от 6,5 км/час, намалени загуби на ротора, повишена чистота на зърното, намален % начупени зърна,  оптимизирана работа и настройки на CRUISE PILOT спрямо културата и текущите условия на полето.

Оптимизации на настройки на комбайн CLAAS LEXION 8700, оборудван с хедер за слети култури VARIO 1230 при клиент на РАПИД КБ в регион Пловдив. При жътва на рапица беше повишена производителността до 20 т/час, постигнати бяха 0,8% загуби при работна скорост от 6 км/час, намалени загуби на ситото, ниско натоварване на двигателя, повишена чистота на зърното, оптимизирана работа и настройки на CRUISE PILOT, AUTO CONTOUR, CEMOS AUTOMATIC спрямо културата и текущите условия на полето.

Много по-добри резултати спрямо представянето на комбайн от конкурентна марка в същото стопанство и при същите условия.

CLAAS LEXION 8700Конкурентна машина
Максимална скорост 6 км/чМаксимална скорост 2,5 км/ч
Добър поток на културата при намалено натоварване на двигателя и ниски загуби на ситотоПроблеми с потока на култура заради липсата на APS
Много висока чистота на рапицатаДобра чистота на рапицата
Загуби 0,8%Загуби 2,5%

Оптимизации на настройки на комбайн CLAAS LEXION 8800, оборудван с хедер за слети култури CONVIO FLEX 1230 при клиент на РАПИД КБ в регион Русе. При жътва на рапица беше повишена производителността до 25 т/час, постигнати бяха 1% загуби, повишена чистота на зърното, оптимизирана работа и настройки на CRUISE PILOT, AUTO CROP FLOW, CEMOS AUTOMATIC спрямо културата и текущите условия на полето.

БЮЛЕТИН

Абонирайте се за нашия бюлетин

Scroll to Top