СЕРВИЗЕН ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА - ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ, филиал Стара Загора - РАПИД КБ ЕООД

СЕРВИЗЕН ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА – ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ, филиал Стара Загора

РАПИД КБ ЕООД е създадена през 1990 година и е водещ вносител за българския пазар на земеделска техника от световните производители CLAAS и AMAZONE. Централният офис на РАПИД КБ е в гр. София. Фирмата има филиали в градовете Русе, Добрич, Стара Загора и Монтана, както и дистрибутори и посредници на територията на цялата страна.

Във връзка с разширяване на дейността на филиала в гр. Стара Загора, търсим мотивирани кандидати за позицията:

СЕРВИЗЕН ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА ЗА РЕГИОН ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ 

Основни задължения на длъжността:

 • Осъществява извършването на гаранционен и извънгаранционен сервиз на земеделска техника в регион Югоизточна България (региони Стара Загора и Бургас);
 • Извършва превантивна дейност /дава предписания/ за недопускане на аварии;
 • Участва в извършване на след сезонни инспекции на земеделската техника и дава предписания на клиентите за закупуване на резервни части или извършване на ремонт;
 • Участва в пускането в експлоатация на нова или ремонтирана в сервизна база на фирмата земеделска техника;
 • Извършва инструктаж на клиента за правилната и безопасна работа на предаваната земеделска техника;
 • Анализира причините за аварии и предлага решения за ликвидирането им;
 • Дава съвети и предписания на персонала, работещ с земеделска техника при констатирани нередности по време на работа;
 • Подготвя своевременно документацията, свързана с извършваната сервизна дейност;
 • Участва в подготовката и провеждането на специализирани изложения, полеви демонстрации на земеделска техника и други инициативи, свързани с търговското представяне на Дружеството;
 • Контролира и носи отговорност за изправността на сервизното оборудване и сервизните автомобили.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование: завършено средно или висше техническо образование в областта на селскостопанската механизация;
 • Професионален опит: минимум 2 години опит като „Сервизен техник“ на земеделска техника;
 • Задълбочени технически познания в областта на селскостопанската техника;
 • Владеене на английски, немски или руски език на работно ниво е предимство;
 • Умения за вземане на решения, свързани с извършваната работа;
 • Добри комуникативни умения;
 • Умения за сътрудничество и работа в екип;
 • Прецизност, точност, сръчност, наблюдателност и внимание към детайла;
 • Способност да работи под напрежение и да спазва срокове.

Ние предлагаме:

 • Отлично възнаграждение;
 • Бонуси;
 • Сигурна и стабилна работна среда;
 • Вътрешнофирмени обучения и специализации в чужбина;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Динамична и предизвикателна работа;
 • Отлични условия на труд.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля в срок до 18.05.2022 г. изпратете подробна автобиография и мотивационно писмо. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатурите ще се разглеждат при спазване на стриктна конфиденциалност. Съгласно Общия Регламент за защита на личните данни, „РАПИД КБ“ ЕООД е Администратор на лични данни. Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 13 от Регламента, с подаването на кандидатурата си всеки кандидат е информиран и се съгласява със следното:

 1. Целта на обработването, за което личните данни, посочени в приложените от кандидатите документи са предназначени е извършване на предварителен подбор и преценка за покриване на изискванията за заемане на обявената свободна позиция.
 2. Администраторът декларира, че личните данни, получени с настоящето съгласие, няма да бъдат обработвани с други цели и може да бъдат предоставяни единствено на консултант по подбор на персонал, с който Администраторът има сключен договор за консултантска услуга по подбор на персонал.
 3. Срокът за съхранение на предоставените лични данни е до приключване на подбора по обявената позиция и сключване на трудов договор с избрания кандидат, но не повече от три месеца след изтичане на срока на настоящото обявление за свободна позиция.
 4. След изтичане на този срок, личните данни, получени с настоящето съгласие, ще бъдат унищожени (хартиените носители чрез шредиране, а на техническия носител – чрез заличаване и изтриване на съответните файлове от компютрите на Дружеството и платформата на www.jobs.bg).
 5. Администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение на лични данни.

БЮЛЕТИН

Абонирайте се за нашия бюлетин

Scroll to Top