СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОТГОВОРНИК СКЛАДОВИ НАЛИЧНОСТИ, филиал Добрич - РАПИД КБ ЕООД

СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОТГОВОРНИК СКЛАДОВИ НАЛИЧНОСТИ, филиал Добрич

РАПИД КБ ЕООД е създадена през 1990 година и е водещ вносител за българския пазар на земеделска техника от световните производители CLAAS и AMAZONE.

Централният офис на РАПИД КБ е в гр. София. Фирмата има филиали в градовете Русе, Добрич, Стара Загора и Монтана, както и дистрибутори и посредници на територията на цялата страна.

За филиала в гр. Добрич, търсим мотивиран кандидат за позицията:

СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
И ОТГОВОРНИК СКЛАДОВИ НАЛИЧНОСТИ

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Активно продава резервни части, консумативи и материали за селскостопанска техника и други машини на марки, представлявани от Дружеството;
 • Осъществява проактивни продажби чрез посещения при клиенти на Дружеството.
 • Отпуска резервни части, консумативи и материали срещу оформени по съответния ред документи, издава фактури и касови документи на клиенти, и приема и съхранява пари в касата на филиала;
 • Организира приемането на резервните части, консумативи и материали в склада на филиала;
 • Контролира качеството, количеството и комплектността на постъпващите в склада на филиала резервни части и материали, в съответствие с придружителните документи;
 • Организира и контролира движението на резервните части, консумативи и материали в склада на филиала;
 • Въвежда информация в складовата програма и осигурява проследяване движението на стоково-материалните ценности;
 • Организира товаро-разтоварната дейност в склада.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Образование: завършено средно или висше техническо образование;
 • Професионален опит: минимум 2 години опит на сходна длъжност;
 • Добро владеене на английски, немски или руски език е предимство;
 • Задължителна правоспособност за управление на МПС – шофьорска книжка, категория В
 • Компютърна грамотност: основен пакет офис приложения (Word, Excel);
 • Опит със софтуерна програма за управление на складови наличности е предимство;
 • Много добри комуникативни умения;
 • Прецизност и точност.

Ние Ви предлагаме:

 • Отлично възнаграждение;
  Бонуси;
 • Сигурна и стабилна работна среда;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Динамична и предизвикателна работа;
 • Отлични условия на труд.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля в срок до 07.07.2022 гизпратете подробна автобиография и мотивационно писмо. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатурите ще се разглеждат при спазване на стриктна конфиденциалност. Съгласно Общия Регламент за защита на личните данни, „РАПИД КБ“ ЕООД е Администратор на лични данни. Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 13 от Регламента, с подаването на кандидатурата си всеки кандидат е информиран и се съгласява със следното:

 1. Целта на обработването, за което личните данни, посочени в приложените от кандидатите документи са предназначени е извършване на предварителен подбор и преценка за покриване на изискванията за заемане на обявената свободна позиция.
 2. Администраторът декларира, че личните данни, получени с настоящето съгласие, няма да бъдат обработвани с други цели и може да бъдат предоставяни единствено на консултант по подбор на персонал, с който Администраторът има сключен договор за консултантска услуга по подбор на персонал.
 3. Срокът за съхранение на предоставените лични данни е до приключване на подбора по обявената позиция и сключване на трудов договор с избрания кандидат, но не повече от три месеца след изтичане на срока на настоящото обявление за свободна позиция.
 4. След изтичане на този срок, личните данни, получени с настоящето съгласие, ще бъдат унищожени (хартиените носители чрез шредиране, а на техническия носител – чрез заличаване и изтриване на съответните файлове от компютрите на Дружеството и платформата на www.jobs.bg).
 5. Администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение на лични данни.

БЮЛЕТИН

Абонирайте се за нашия бюлетин

Scroll to Top