AMAZONE Group продължава динамичния си ръст - РАПИД КБ ЕООД

AMAZONE Group продължава динамичния си ръст

През финансовата 2020 година AMAZONE Group повишава приходите си от продажби до над 500 млн. евро. В световен мащаб продажбите на производителя на земеделски машини се увеличават с 15 %  в сравнение с предходната година.

Скокът в продажбите с 15 % направи финансовата 2020 година запомняща се за AMAZONE Group. Прихoдите на 138-годишната семейна компания нарастват значително от 467 млн. евро през 2019 г. до 537 млн. евро през 2020 г. Този резултат е историческо постижение за производителя на специализирана в земеделието наземна техника и то в година на ограничения, наложени от глобалната пандемия.

„Това е отличен резултат и огромен успех за цялата AMAZONE Group и нашите партньори“, заявиха Кристиан Драйер и Д-р Юстус Драйер. „Целият ни екип направи най-доброто, за да поддържаме нормална дейност по време на пандемията. Благодарение на посветеността и дисциплината на всички наши служители, както и на нашите търговски партньори, успяхме да избегнем забавяне в производството и изпълнихме всички поръчки“.

Ключов принос в ръста на продажбите има разширяващото се международно присъствие на AMAZONE Group. С дял на износа от  80 % и широко портфолио, обхващащо всяка големина стопанство, AMAZONE притежава изпреварваща конкуренцията позиция на всички големи експортни пазари. Отчетлив ръст на продажбите на земеделски машини през 2020 година е постигнат в Германия, Дания, Белгия, Русия и Австрия, както и във Франция, Полша и Великобритания.

Понастоящем в компанията работят общо 1900 служители навсякъде по света, с което числеността на заетите остава стабилна.

Въпреки предизвикателствата на пандемията, през 2020 г. AMAZONE успява да завърши по план редица важни инвестиционни проекти. Открит е новият логистичен център за резервни части Текленбург-Леден, който разполага с увеличен капацитет и модерна логистична концепция, позволяваща значително по-кратки срокове на изпълнение.

Във връзка с разрастващата се международна търговска дейност AMAZONE отвори свое представителство в Украйна.

Компанията инвестира повече от 6 % от оборота си в проучвания и технологично развитие.  През настоящата година AMAZONE планира голямо разширение на своя завод в Брамше с допълнителна площ от 8000 кв. м.

AMAZONE продължава да бъде посветена на развитието на продуктовата си гама. Със своите иновативни решения компанията успява да отговори на все по-нарастващото търсене в сферата на прецизното земеделие. При торенето например, системата ArgusTwin контролира ветрилото на разпръскване чрез система от радарни сензори, като постоянно следи влиянието на променящите се свойства на тора и автоматично оптимизира режима на разпръскване. Друг пример е системата WindControl, която отчита ефекта на вятъра и автоматично регулира режима на разпръскване. Това предотвратява прекомерното или недостатъчно тороразпръскване.

Новаторска прецизна технология се прилага и в сферата на растителната защита. Електрическото управление на дюзите AmaSelect, комбинирано с автоматичното превключване в края на полето и на отделни секции GPS-Switch, позволява секции с ширина от само 50 cм. Това предотвратява до 85 % припокриването в клиновидни участъци или синори, като спестява до 10 % разходи за продукти за растителна защита.

При продуктовата гама за обработка на почвата, включително гамата от плугове, също е реализирано силно представяне в продажбите. Това важи и за сеялките за големи площи, които също бяха добре приети на няколко пазара, благодарение на многото различни методи за сеитба. В технологията за прецизно засяване AMAZONE постави нови критерии за прецизност и скорост с новата Precea.

От юни 2020 г. AMAZONE стартира дългосрочно изпитване на орно земеделие в опитната станция Вамберген, с помощта на машините за окопаване Schmotzer. Под наименованието Контролирано редово земеделие (Controlled Row Farming) новата система за орно земеделие се изпробва в опитните полета, като при нея всяка култура заема определени редове.

Целта на AMAZONE е да засили по-нататъшното разработване на модерни прецизни технологии за повишаване на защитата срещу рискове, свързани с климата и околната среда, като същевременно гарантира максимални добиви и намаляване на разходите. Важен аспект в тази връзка е цифровизацията и свързването в мрежа на всички оперативни процеси.

„AMAZONE 4.0 играе ключова роля в нашия принос в областта на софтуера, електрониката и сензорните системи за повишена прецизност, комфорт и прозрачност“, казват собствениците Кристиан Драйер и Д-р Юстус Драйер. „Нашата сила е опитът ни в областта на електрониката под формата на опитен екип от разработчици, който вече дори програмира собствени софтуерни продукти“.

Като цяло компанията предвижда много бъдещи промени в „интелигентното растениевъдство“, вариращи от модернизирани процеси на сеитба, избор на сортове и по-разнообразни сеитбообороти, до отглеждане на междинни и подсeвни култури.

Продуктовата стратегия на AMAZONE е добре приета от земеделските производители, което е отразено от ежегодно публикувания „Барометър на имиджа“ на DLG (Германската земеделска общност). В наскоро публикуваното проучване AMAZONE се класира на четвърто място и постигна най-добрия рейтинг на имиджа при средните по големина производители на земеделски машини.

Текущите поръчки при всички продуктови групи зареждат с оптимизъм германския производител за запазване на положителните резултати при продажбите и през тази финансова година.

БЮЛЕТИН

Абонирайте се за нашия бюлетин

Scroll to Top