AMAZONE Precea-TCC пневматична сеялка за прецизна сеитба

AMAZONE Precea-TCC пневматична сеялка за прецизна сеитба

Пневматична сеялка AMAZONE Precea TCC

AMAZONE разшири гамата си от прецизни сеялки с новите прикачни модели Precea 9000-TCC и 12000-TCC. Те са с работна ширина съответно 9 и 12 м. Тези модели са разработени специално за големи стопанства и предприемачи. Отличават се с високоефективното си свръхналягане, големия капацитет на бункера и иновативната система за разпределение на семена Central Seed Supply. Високопрецизното поставяне на семената осигурява оптимално поникване на полето, дори и при работна скорост до 15 км/ч.

Концепция за централен бункер – разпръскване по редове

Новите модели PreceaTCC разполагат с централен бункер за семена с вместимост 2000 л за до два биг бага. Новата система за централно подаване на семена транспортира семената пневматично от централния бункер до резервоарите за семена. От там семената попадат в изсяващия апарат . След като достигне максималното ниво на запълване, въздушният поток автоматично се прекъсва от резервоарите за семена, като се прекратява по-нататъшното подаване. Когато нивото на запълване отново се понижи, въздушният поток се рестартира автоматично и подава нови семена от основния бункер към отделните редове. Благодарение на интелигентната система за въздушен поток на централното подаване на семена всяки изсяващ апарат се снабдява със семена независимо, без да са необходими сложни сензорни системи или електронни управления.

Прецизно отделяне във всички редове

За отделянето на семената AMAZONE използва високопрецизни пневматични изсяващи органи PreTeC. Това означава, че семената се притискат към отделящия диск чрез налягане. Уплътнението се върти заедно с отделящия диск, което значително намалява консумацията на енергия от електрическите задвижвания за отделните редове. Дистанционно управляваната автоматична настройка на чистачите SmartControl е свързана с оптичните сензори и ефективно предотвратява пропуски или двойни семена. Междувременно електрически задвижваният диск за отделяне на семената се върти в зависимост от скоростта на движение и желаната норма на засяване и транспортира семената към изсяващия канал. В този момент контактното налягане се прекъсва и семената се изстрелват точно в сеитбената бразда, улавят се от улавящата ролка и се закрепват здраво.

Специално изработени браздири осигуряват точното поставяне на семената. Двете носещи ролки и високият, хидравлично регулируем натиск на изсяващия апарат осигуряват равномерен контрол на дълбочината. За още по-голямо удобство AMAZONE предлага автоматичното регулиране на налягането на рабтните органи SmartForce. Това гарантира, че зададената контактна сила остава постоянна за последователно и равномерно поставяне на семената, особено при променливи почвени условия.

Електрическото задвижване за дозиране ElectricDrive позволява удобно задаване на желаната норма на засяване чрез терминала ISOBUS и служи като основа за прецизно управление на нормата на засяване на част от площта, съобразено със спецификата на обекта, с помощта на GPS и карти на зоните на полето. Освен това GPS Section Control активно спестява семена в края на полето и при работа на непълна работна ширина, особено при тези по-големи работни ширини, и осигурява оптимални условия за механична борба с плевелите посредством култоватор.

CurveControl – Оптимизирано разполагане на семената при движение в завои

Електрическото задвижване на отделните редове дава възможност да се поддържа равномерно изсяване на семената по цялата работна ширина. Сензорът за отклонение изчислява разликата между скоростта на движение напред от вътрешната и външната страна на завоя. Иновативният CurveControl регулира скоростта на всеки отделящ диск, като гарантира, че разстоянието между семената остава равномерно, дори и около завоите. Равномерното разстояние позволява на растенията да бъдат снабдени с достатъчно хранителни вещества. Това води до хомогенни посеви и осигурява равномерно узряване.

Двукамерен бункер за торове

За едновременното внасяне на торове Precea-TCC е оборудвана с леснодостъпен двукамерен бункер с общ обем от 6000 л. Всеки бункер има собствен електрически дозатор, който е свързан с разпределителна глава, което означава, че стандартно е налично половин изключване. Торовете се поставят чрез двойния HD работен орган FerTeC. Съотношението между дълбочината на поставяне на тора и дълбочината на сеитба се задава само веднъж. Ако впоследствие дълбочината на сеитба се промени, торовнасянето автоматично коригира съответно дълбочината на полагане на тора.

Телескопична ходова част

Precea-TCC се предлага във вариант 12 и 16 реда при ширини на редовете от 70, 75 и 80 см. Ходовата част на Precea има опция за телескопична ос. По време на работа на полето това позволява да се регулира позицията на гумите, така че колелата да се движат между редовете със семена, като се предотвратява уплътняването непосредствено под редовете със семена. С напълно прибрани колела Precea-TCC може да се транспортира удобно по шосе с обща ширина 3 м.

В средносрочен план продуктовата линия ще бъде допълнена с нови модели за култири с по-малко междуредово разстояние при изсяване, като цвекло, рапица или соя, с ширина на редовете 45 и 50 см в 18 или 24 реда.

БЮЛЕТИН

Абонирайте се за нашия бюлетин

Scroll to Top