DISCO 9700

CLAAS DISCO 9700 – висока производителност и максимална гъвкавос

CLAAS разшири гамата си косачки с  новата DISCO 9700 с работна ширина от 9,50 м. Предлагат се пет различни версии с валцови или палцови кондиционери и възможност за групиране на откосите AUTO SWATHER.

CLAAS DISCO 9700 – висока производителност и максимална гъвкавос Повече »