CLAAS интегрира Terranimo® в CEMOS за трактори

Новаторската и все още единствена самообучаваща се, интерактивна система за подпомагане на водача и оптимизиране на процесите, функционалността на CEMOS […]

CLAAS интегрира Terranimo® в CEMOS за трактори Повече »