CLAAS интегрира Terranimo® в CEMOS за трактори - РАПИД КБ ЕООД

CLAAS интегрира Terranimo® в CEMOS за трактори

Новаторската и все още единствена самообучаваща се, интерактивна система за подпомагане на водача и оптимизиране на процесите, функционалността на CEMOS за трактори е допълнително разширена.

Приложението Terranimo® ще бъде напълно интегрирано в CEMOS за трактори от лятото на 2022 година, подпомагайки настройките за прикачен инвентар на тракторите, за по-добро фокусиране върху защита на почвата.

Terranimo® представлява модел за симулации, разработен от Университета за приложни науки в Берн (BFH-HAFL), в сътрудничество с изследователския институт Agroscope Reckenholz, Университет Орхус в Дания и Шведския университет по селскостопански науки (SLU), изчисляващ и визуализиращ рисковете от вредно трамбоване/уплътняване на почвата. Наред с други неща, алгоритмите са базирани на десетилетия акумулиран опит. В CEMOS за тракторите, те са съчетани с актуалните налични параметри, като вид почви и състояние на почвите, работна дълбочина, полеви условия (некултивирана почва, плитко или дълбоко изорана почва), прикачен инвентар, вид гуми, баласт и още няколко параметъра, за пестене на усилията при използване на Terranimo®.

На базата на съчетаната информация и техническата механика, калкулирани от CEMOS (например статично и динамично натоварване на осите), Terranimo® изчислява отделно риска от уплътняване за три почвени слоя. На базата на тази оценка на риска CEMOS може да предостави на водача/оператора допълнителни препоръки за разпределяне на баласта и оптимизиране на налягането в гумите за водене на машината по начин, предпазващ почвата. Ако водачът/операторът промени настройките за съчетанието трактор – прикачен инвентар, като налягането на гумите, на базата на рисковете от възникване на трамбоване/уплътняване и съответните извлечени препоръки, въпросната информация се отправя директно към актуалната оценка на риска на функцията Terranimo®. В резултат на това, водачът/операторът ще получи пряка обратна информация относно ефекта от зададената промяна на настройките.

За тази иновация, CLAAS получи сребърен медал от Комисията по иновации на Агритехника. Награждаването ще се състои по време на DLG Полевите дни (14-ти до 16-ти юни, Versuchsgut Kirschgartshausen, Germany).

БЮЛЕТИН

Абонирайте се за нашия бюлетин

Scroll to Top